Середа, 20.09.2017, 22:46
Третя Рота
Меню сайту
Міні-чат
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Статут дитячої організації “Третя рота”

 

І. Загальне положення дитячої організації”Третя рота”.

 

 1. Дитяча – юнацька організація  “Третя рота”, є добровільною і незалежною, позапартійною організацією, яка будує свою роботу на принципах співуправління дорослих і дітей.
 2. У своїй діяльності керується Конституцією України, чиним законодавством, яке не суперечить законам України.
 3. Організація не підкоряється і не відноситься до жодної з існуючих політичних структур, не допускає втягування дітей і молоді в політичні, міжнаціональні і релігійні конфлікти.
 4. Дитяча організація створена з метою об¢єднати учнів школи для добрих, корисних справ, захист прав та інтересів його членів, яке сприяє формуванню світогляду, виробленню активної життєвої позиції, життєвих переконань.
 5. Організація має свою назву, емблему, прапор, статут, гімн.

 

ІІ. Основними завданнями організації є:

 

 • виховання у дітей і юнацтва національної свідомості, гідності, активної громадської позиції, любові до своєї Батьківщини, поваги до старших і турботи про молодших;
 • сприяння органами правопорядку у профілактиці правопорушень, правовій пропоганді та боротьбі зі злочинністю;
 • участь у проведенні заходів щодо охорони і захисту довкілля;
 • сворення умов для саморозвитку членів волонтерського загону, як особистостей, членів сусрільства, громадян України;
 • виявлення і розвиток організаторських здібностей у дітей та молоді;
 • організація змістовного дозвілля, яке пропагує здоровий спосіб життя;
 • виховання у дітей та юнацтва національної свідомості, гідності, активної громадської позиції, любові до своєї Батьківщини, поваги джо старших і турботи про молодших;
 • спияння органами правопорядку в прафілактиці правопорушень, правовій прапоганді та боротьбя зі злочиннястю;
 • участь у проведенні заходів щодо охорони і захисту довкілля;
 • відродження кращих традицій минулого і збагачення їх новим;
 • вивчення традицій, звичаїв, обрядів українського народу;
 • вивчення історії та культури україни, рідного краю;
 • прищеплення любові до рідної мови;
 • виховання національної свідомості, шанобливого ставлення до батьків;
 • формування працелюбності, доброти, чесності, взаємодопомоги і самодисципліни;
 • залучення молоді до роботи в гуртках, до корисних трудових справ;
 • об¢єднання дітей з метою проведення різних заходів, спрямованих на добрі та користі справи;
 • вивчення культурнихзапитів, інтересів школярів у вільний час;
 • сворення соціально-культурного середовища.

 

ІІІ. Основні напрямки діяльності – дороги за якими крокує дитяча організація  “Третя рота”

 

Дорога гармонії людини і природи  -  формування екологічної культури, вивчення глобальних проблем сучасності з питань екології, особливо нашого регіону, формування усвідомлення себе як частину природи.

Дорога наук і освіти -  розвиток інтелектуальних здібностей, формування світогляду, інтересу до знань та навчання, прагнення до освіти і творчого самовдосконалення, виховання поваги до науки, школи, вчителя.

Дорога до себе – формування активної життєвої позиції, формування основ спілкування, володіння засобами реалізації своїх прав у державі і суспільстві, формування моральних ідеалів, розвитокгромадської і соціальної вдповідальності.

Дорога до майстерності – формування творчої, працелюбної особистості, яка володіє навичками і вміннями, професійною майстерністю, формувати уміння самостійно примінити власні здібності в системі виробництва, науки і освіти, профорієнтація і навчально-професійна підготовка, формування побутових навичок самообслуговуючої праці.

Дорога до Батьківщини – формування національної свідомості, виховання патріотів Батьківщини, ідеалів служіння своєму народу, державі, краю, любові до рідної землі.

Дорога краси -  формування художньо-естетичної освідченості вихованості особистості, розвиток естетичних потреб, смаків, поглідв, почуттів, розвиток креативних здібностей, формування навичок і вмінь, власноручно помножувати культурно-мистецьке надбання цивілізації.

Дорога здорового способу життя -  формування навичок здорового способу життя, виховання фізичної і моральної здорової особистості, формування характеру.

Дорога до роду – розвиток навичок соціально значущої діяльності, інтересу до історії своєї родини, сім¢ї, села, міста, краю, формування моральних цінностей і ідеалів, культурних традицій, естетичних норм взаємен між близькими людьми, виховання культури поведінки, забезпечення духовної єдності поколінь.

 

ІV. Атрибути організації.

 

Організація має свої атрибути:

 

 1. Прапор організації: символізує чисте блакитне небо з золотавими променями сонця.
 2. Емблема організації: символ
 3. Гімн організації: “Третя рота – Лисичанськ”

 

V. Структура дитячої організації:

 

Законодавчій орган – загально шкільна конференція;

Виконавчій орган – координаційна рада лідерів, яка очолена головою дитячої організації.

Центри дитячої організації та їх мета:

Центр екологічного розвитку:

Мета центру: формування екологічної культури особистості з набуттям навичок і досвіду в розв¢язанні екологічних проблем та передбачення можливих наслідків діяльності людини.

Центр наукової діяльності:

Мета центру: сприяти розвитку внутрішнього потенціалу особистості дитини, зацікавленості в отриманні знінь; створення умов для ефективної реалізації інтелектуальних здібностей дітей.

Центр культмасової діяльності:

Мета центру: сприяння формуванню особистості дитини шляхом виявлення, розвитку й реалізації її здібностей та лідерських якостей, вихованню активної життєвої позиції.

Центр трудової діяльності:

Мета центру: формувати у дітей бажання працювати, сприяти розвитку навичок роботи з різноманітним матеріалом; створення та функціонування загонів ЮІР та ДЮП.

Центр правового та національного розвитку:

Мета центру: формування правової культури, поглиблення знань з законів держави, виховання патріотизму, любові й пошани до історії, традицій, звичаїв народу та сім¢ї.

Центр  етико-морального розвитку та волонтерської діяльності:

Мета центру: залучення дітей до вирішення проблем представників соціально- незахищених категорій населення через організацію та проведення соціально – значущої діяльності; естетичне виховання; формування естетичних потреб та культури поведінки.

Центр фізичного розвитку та профілактики захворювань:

Мета центру: розвиток фізичних якостей; профілактика негативних  звичок шляхом формування у дітей здорового способу життя.

Прес-центр:

Мета розвитку: формування та розвиток журналістських здібностей дитини.

 

VІ. Керівний склад дитячої організації.

 

Координатори центрів (серед педагогічного колективу)

Координаційна рада лідерів (актив школи)

Педагог-організатор школи

 

VІІ. Умови та порядок прийому  у члени дитячої організації.

 1. Членом дитячої організації може стати кожна дитинавіком від 6 до 18 років, яка поділяє загальні інтереси організації та визначає дане положення.
 2. Особи, старше 18 років, можуть брати участь у виховній роботі з молоддю.
 3. Прийом здійснюється на загальношкільній лінійці, присвяченій Дню народження ЛОДГО “Лугарі” 14 жовтня. Та відбувається захід “Перехрестя” – дитина, що є постійним членом організації, переходить на новий віковий ступінь і змінює віковий статус.
 4. Припинення членства в організації відбувається за власним бажанням.

 

VІІІ. Права і обов¢язків членів організації.

 

 1. Члени організації мають право:
 • обирати і бути обраними до дитячого співуправління;
 • брати участь у всіх заходах, передбаченим планом роботи;
 • виносити на розгляд будь-які пропозиції, що стосуються діяльності організації, брати участь у їх обговоренні;
 • одержувати інформацію про діяльність дитячої організації;
 • вільно відстоювати свої погляди;
 • вільно виходити з організації;
  1. Учасники організації забов¢язані:
 • визнавати Положення про дитячу організацію і виконувати всі його вимоги;
 • зберігати  і розвивати українські звичаї і традиції, оберігати честь і гідність Батьківщини;
 • постійно працювати  над самовдосконаленням, бути взірцем дисциплінованності, чесними, правдивими, сумлінно вчитися, вести здоровий спосіб життя;
 • ретельно виконувати свої доручення, дбати про престижність організації, гордитьися членством у ньому, брати активну участь у роботі.

 

ІХ. Документація.

 

 • план роботи дитячої організації;
 • протоколи засідання центрів;
 • папка активу школи (координаційної ради лідерів);
 • папки цікавих справ загонів.

 

Х. Вибори голови дитячої організації.

 

В кожному загоні школи обирають актив класу: староста, заступник старости, центрові. Крім цого серед учнів 6 – 11 класів обирають кандидатів в актив шкільної організації.

Кожного року, два рази на рік проводиться загальношкільна конференція. На підсумковій підводяться підсумки прповеденної роботи за рік, ставляться задачі на наступний рік. Від кожного загону        6 – 11 класів пропонуються кандидати в актив дитячої організації. Кожна кандидатура розглядається та затверджується, визначається день виборів голови дитячої організації серед утверджених претендетів активу школи.

 

Процес проведення виборів на посаду Голови дитячої організації «Третя рота»

 

 1. Визначення термінів та умов проведення виборів.
 2. Вибір претендентів на посаду Голови дитячої організації «Третя рота» від 6 – 11 класів.
 3. Розгляд кандидатур претендентів на посаду Голови дитячої організації «Третя рота» на підсумковій конференції.
 4. Проведення агітаційної компанії претендентами:
  • складання передвиборчих програм;
  • виступ на лінійках, виступи перед класами;
  • випуск агітаційних плакатів.
 5. Проведення виборів. Підрахунок голосів
 6. Оголошення результатів виборів на установчій конференції.

 

Голова дитячої організації обирається строком до закінчення навчання, може бути змінений самовиводом або по рішенню активу в зв'язку з невиконанням своїх обов'язків.

 

 

 

 

 

 

 

Форма входу
Пошук
Календар
«  Вересень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Архів записів
Друзі сайту
Copyright MyCorp © 2017